Tin tức

GIỚI THIỆU MÔN PHÁI ANH CHIÊU

19/07/2023
Hình ảnh bài viết Môn phái : Anh Chiêu
Đặc điểm môn phái : Nửa kỳ lân nửa người , có thể biến hóa
Vũ Khí : Thương
Ưu điểm : khống chế, phản sát thương , hỗ trợ đồng đội cực tốt nhờ khả năng càn quét => Anh Chiêu là 1 môn phái gần như ko thể thiếu trên mọi mặt trận​
Nhược điểm : cũng giống như Cửu Lê , Anh Chiêu cũng là class đánh theo kháng , nên khi gặp Quỷ Đạo Ma thì đúng là về vườn , hoặc Phần Hương Cốc tụ kháng lên cũng về vườn nốt​
- Bảng kỹ năng:
https://lh3.googleusercontent.com/olFeF14l9O9osO4Kg0M_ldpbWNpoi1NLiFkqbimJtwIFjYX8uECAG5o2FD8b0-WBfgk7XS8vNot0C3CKx4nfwGdNUAhJQQX9ycWyvIyuqr8okcJWhqcBEUwtQ4ZierZXkQE-8Y35_8vSQC9cpOVNDhLHai0WVr4I
https://lh5.googleusercontent.com/EW2EFJ-ivkkEX4UBrsehZ-5TRVUWsSv_w5XjuUT7qRsBcviFd9rUEDPo6FWwQ2tIQ2hJBXKtCbnFV9is2L--xjhqw2XjFrrN-q5C3RdJ3PjHoOe2EBfc1hvm6V-xNP6nAnz9IW5o5vHA8VxEC3jpZH13jdrfkCcL
https://lh4.googleusercontent.com/1CoYRq-ULZ8-EWMM-8frmJmLSqU95vXEHYEDeZ7jeq__QiluWgFKD_M67sKmDBiklaf_fRZvJDyyvgHfrZbz4NhpcG6TstBqZySC3Quixc-AQSiy693R3uJxm2SOnkOVGcqemYtu0tq_oWbFyzQgHo1Aoghaz5xp
https://lh3.googleusercontent.com/JIw8GNX2oAeH68p8M85ROZBbo10shXpp6EMlDbazBNDvx0wmcyFRab_8hvXucp9YsxXgQAVVFh0PmrrXuKph4FpwGrp-JDH5HWXtKk-tgZmbuTNqjH9PzHOfUex8VXyRebBXJP3YoF_M-_4pAxMcVicvRelpkqDV
https://lh5.googleusercontent.com/4sKMVayf2Q_qGVQocnKp8P2sHOSCqfAdFH6ChAvE4mG47J1BH85FeRordTJuIcgX79PWE538t1reWWJs5u4OZLgGJyxCAN0-5Pyslrmob61ZaeNTzGGfIcqzFRsdUSzyNFeW6t1-cmH1kWjtheF58zBms5EW4mKF


 

---------------------------------------

 Phiên bản 1792 - Siêu phẩm PC 2024 Game Tru Tiên

 Fanpage: https://www.facebook.com/TruTienNgaoLong

 Trang chủ: https://trutienngaolong.com

 Đăng ký: https://id.trutienngaolong.com