Tin tức

GIỚI THIỆU MÔN PHÁI CỬU LÊ

19/07/2023
Hình ảnh bài viết  
Vũ Khí: Rìu (Phủ)
Ưu điểm: Thủ cao, có skill miễn hiệu ứng, miễn bạo kích. Đây là một class tanker . 
Nhược điểm: Cửu Lê là 1 class đánh theo kháng của bản thân nên gặp Class như Quỷ Đạo Ma thì Cửu Lê chỉ có đường mà té nhanh
Mặc dù có Cương Đảm và Si Hồn nhưng Cửu Lê không thích hợp đánh giáp lá cà với các Class đánh damge trắng ...

BẢNG KỸ NĂNG CỦA CỬU LÊ
https://static.hoiuctrutien.com/img/post/3bdf0d96-2e55-4f95-a4ac-0d0733d0ed36.png
https://static.hoiuctrutien.com/img/post/b499694e-03fc-44f2-8a9b-5675f4565bc6.png
https://static.hoiuctrutien.com/img/post/76574b17-b511-4155-9ed5-1955a99c9f46.png
https://static.hoiuctrutien.com/img/post/99688ab3-8bed-4dd0-a90a-850c8042d571.png
https://static.hoiuctrutien.com/img/post/470bdcdd-57c7-4c25-920d-c01dc104b18e.png
THIÊN THƯ
https://static.hoiuctrutien.com/img/post/cc43c49d-d2b6-4387-94cf-2b4d2f7b2b5d.png
https://static.hoiuctrutien.com/img/post/0110b268-7034-41a1-a790-6d93abf95629.png
https://static.hoiuctrutien.com/img/post/e708ff25-39a6-4d0a-bfdc-89ba7fb96878.png


 

---------------------------------------

 Phiên bản 1792 - Siêu phẩm PC 2024 Game Tru Tiên

 Fanpage: https://www.facebook.com/TruTienNgaoLong

 Trang chủ: https://trutienngaolong.com

 Đăng ký: https://id.trutienngaolong.com