Tin tức

GIỚI THIỆU MÔN PHÁI HOÀI QUANG

19/07/2023
Hình ảnh bài viết Đặc điểm môn phái: Sát thủ, thoát ẩn thoát hiện như tử thần
Vũ Khí: Liêm
Ưu điểm: Cơ động, skill có sức sát thương diện rộng cao và có khả năng tàng hình chạy trốn giỏi
Nhược điểm: Không thích hợp trong pk team, chỉ có thể đi lẻ, train yếu. 

BẢNG KỸ NĂNG
https://static.hoiuctrutien.com/img/post/d6ac2a17-b378-4a39-82c9-286d5d49bb9f.png
https://static.hoiuctrutien.com/img/post/561f835c-a469-41a2-9da0-243de387fa9f.png
https://static.hoiuctrutien.com/img/post/f075bd1f-8d58-4178-8163-38173a8954a0.png
https://static.hoiuctrutien.com/img/post/9da5edfb-f96a-4386-a444-95370e74a57d.png
https://static.hoiuctrutien.com/img/post/b10f9ef1-f221-4156-abde-5d6f43c0e8dc.png
 

---------------------------------------

 Phiên bản 1792 - Siêu phẩm PC 2024 Game Tru Tiên

 Fanpage: https://www.facebook.com/TruTienNgaoLong

 Trang chủ: https://trutienngaolong.com

 Đăng ký: https://id.trutienngaolong.com