Tin tức

GIỚI THIỆU MÔN PHÁI PHẦN HƯƠNG CÔC

19/07/2023
Hình ảnh bài viết Môn phái : Phần Hương Cốc
Đặc điểm môn phái : Đẹp , càng lv cao càng nhiều thanh kiếm phía sau lưng , hiệu ứng skill hoàng tráng
Vũ Khí : Song kiếm
Phần Hương Cốc sẽ có 2 hướng để chơi đó là hỗ trợ đồng dội hoặc là giết người diện rộng . Mình sẽ hướng dẫn cả 2 luôn cho các bạn hình dung- Thăng Thiên:
Dù bạn có nghèo tới đâu đi chăng nữa bắt buộc phải có thiên gia kiếm nhé , phần hương cốc mà không có thiên gia kiếm thì coi như vô dụng
Phần hương cốc - phật : hỗ trợ đồng đội
Ưu điểm : hỗ trợ tốt cho team , Bát Hung Huyền Hỏa Trận lâu nhất trong 3 hệ , choáng diện rộng tốt , né cao . Nói chung phần hương cốc phật không thể thiếu trong việc pk team
Nhược điểm : phụ thuộc vào đồng đội quá nhiều , nếu đi lẻ có thể chết bất cứ lúc nào . Hoặc gặp Liệt Sơn thì coi như bất lực toàn tập
 
-Bảng kỹ năng:
https://lh4.googleusercontent.com/FqdcHkHC9r_9WeedtZiNjYCED0ENQQ3xF3pXc-KWI7_FABfSs4YJ57rYNQqwj8mnLHVTM9Oys2TnGEAw2HxzmMxBPAcgG6hqwJTuU_o4DRWmUtoT7JK5dHFvw_lj4DtGEKf5R_8YEiPyLTloZv7rsbRyeqMqZrl3
https://lh4.googleusercontent.com/eVmuE6f_LojSICDI6B5kP6lDRbx1kK253TpODpEJdcAGjTk9AOGcX9RLTpVvnDUEwIK3k1jsEHsGCuBLNFI7F8k2TY2R-Ov42ayCaS7q4glbEY0F28WX01wOkyY0DkJywjoN-Aax5gb0OPJeDefu9erBJii0KmFc
https://lh5.googleusercontent.com/IEKiyD8l_PQXOrQlYznrQi9bkCGc7Gb11AZUfFAZtH40fAnQTS2Mvy9ShfhDTYL716rfwChXW9I_EPDtag7kzFt9SZ2bgYVmBEURsOCF_0E-7naVfoZzjkrcoBcSUFvJ8SewYHvxKcQOaJKGWA3AmpAV-qzKhv8l
https://lh5.googleusercontent.com/SjvEYb7CjDI9yfjJaP-WrDmOx2K9HgC3Ajpo9ASz3saJzEOJzY4Q5ac0ZioKDErFLE-yspb4TV3uIgj0wIfbZKO02bxbpQxm5cTFv5VXZ8um4pJIx40dhuZBnHbtMsL8-a79LMySTM-QkZssUP4l4fOH57nAqSIA
https://lh6.googleusercontent.com/HiZfQCw1qjO5Aazsm-EjanQHO4u980vo11bHEb0bUJc01j4k3EvpXRHs6OJmUNnbdad0PAmLJCztEgkUD9HdhXarP4RJzWNw77Uq21vVvqCunX4Asj2SGEVeuXyqWUU2qnN-xy_62EOy_-nhqbR3TDNMkSzxipoJ
 

---------------------------------------

 Phiên bản 1792 - Siêu phẩm PC 2024 Game Tru Tiên

 Fanpage: https://www.facebook.com/TruTienNgaoLong

 Trang chủ: https://trutienngaolong.com

 Đăng ký: https://id.trutienngaolong.com