Tin tức

GIỚI THIỆU MÔN PHÁI QUỶ ĐẠO

19/07/2023
Hình ảnh bài viết Môn phái : Quỷ Đạo
Đặc điểm môn phái : Tà ma ngoại đạo , đầu lâu xương cốt các thứ cực ghê rợn
Vũ Khí : Móng vuốt (Thích)
Ưu điểm : sát thương diện rộng khá to và đánh liên tục không ngừng nghỉ . Nỗi khiếp sợ cho các class máu giấy khi lại gần
Nhược điểm : không có miễn dịch , dễ dàng bị khác phái đánh xa giết 
- Bảng kỹ năng:
https://lh6.googleusercontent.com/JfndBc4i3qsZCZUTMBqHfOw_rhxay1eWdC-ioHSCOqjE5H7elIT75Da_BL8orrUxkIfmU50s8_Zqy8VXfDW5lECOTnWfvX9vNNJMaf8id8R_2ew242C5jPxk_SmK21usYyCw4aAc9AkwuRzzIuPuRogaqOL2NYXC
 
- Thiên thư:
https://lh3.googleusercontent.com/6B4FY0623S1TxaTePvocfm9AtLZrAuytr7q7nuNK3aJhLcwu4eZ4yOUubSyCNUZOp9q4l8jVafc_3TfMIzoxnwvZO1aJOA2Dd4h-655Qoo8qMF5_biFldtK6_5w87hn3qq65fu4vt4qySyIr4GNjZ-OhzpMijmOQ

 

---------------------------------------

 Phiên bản 1792 - Siêu phẩm PC 2024 Game Tru Tiên

 Fanpage: https://www.facebook.com/TruTienNgaoLong

 Trang chủ: https://trutienngaolong.com

 Đăng ký: https://id.trutienngaolong.com