Tin tức

GIỚI THIỆU MÔN PHÁI QUỶ VƯƠNG TÔNG

19/07/2023
Hình ảnh bài viết
Đặc điểm môn phái: Giống với chiến thần thượng cổ, oai phong, dũng mãnh
Vũ Khí: Đao
Ưu điểm: Nếu thần tộc có cửu lê là tanker thì nhân tộc có quỷ vương tông, phòng thủ cao, nhiều skill miễn dịch sát thương, và đặc biệt là đối phương càng đánh thì thủ của quỷ vương tông càng tăng dần (nếu không chết)
Nhược điểm: Vì đã là tanker nên lượng dame của quỷ vương tông hầu hết chỉ dựa vào 1 skill để dứt điểm, không có nhiều skill dame to, train kém, đi phụ bản cũng không ổn​

BẢNG KỸ NĂNG
https://static.hoiuctrutien.com/img/post/73699349-8820-4102-800f-453e7e6ec080.png
https://static.hoiuctrutien.com/img/post/b15f8039-4fea-4cd3-8f87-1bc92b82aabd.png
https://static.hoiuctrutien.com/img/post/5cee10d0-1ead-4321-80ef-f134b025f00b.png
https://static.hoiuctrutien.com/img/post/ecd9a403-cbd4-4def-891b-f0681384d8e8.png
https://static.hoiuctrutien.com/img/post/9d6f5ea0-7462-4a03-a30a-8e2cbfad7a4c.png
https://static.hoiuctrutien.com/img/post/be6c9fa7-4bac-4b1f-8879-333e66bd79c0.png
THIÊN THƯ
https://static.hoiuctrutien.com/img/post/b9607ebc-ded0-4d2e-87f9-c40abc93665e.png
https://static.hoiuctrutien.com/img/post/c268fd88-8c4d-4b84-a2d8-d79ec881cd11.png
https://static.hoiuctrutien.com/img/post/8568949e-3105-4541-97b7-796dc69c33ef.png 

---------------------------------------

 Phiên bản 1792 - Siêu phẩm PC 2024 Game Tru Tiên

 Fanpage: https://www.facebook.com/TruTienNgaoLong

 Trang chủ: https://trutienngaolong.com

 Đăng ký: https://id.trutienngaolong.com