Tin tức

GIỚI THIỆU MÔN PHÁI THÁI HẠO

19/07/2023
Hình ảnh bài viết

Vũ Khí : Quyền sáo
Ưu điểm: Cơ động và linh hoạt, tiêu diệt đối thủ cực nhanh, gây hiệu ứng đơn mục tiêu trong thời gian dài như choáng, mê hoặc, giảm bạo kích và giảm sát thương bạo kích , hạ hp của đối thủ.
Khuyết điểm: Phụ thuộc vào kỹ năng liên hoàn để kích hoạt kĩ năng dạng phát động, sức chống chịu kém, hết thời gian miễn dịch có thể chết bất cứ lúc nào trong lúc combo skill
- Bảng kỹ năng:
https://lh3.googleusercontent.com/F0l1VOnYovGkXaiqxMixjE8Nr-bOcW40-8YJathjmyyWqS5DX7l7tN5VQM7REnQSyEHxWyQxRcDb5UGVe61ubE1ZTmFvA7-MKhIcwXDQdfhqdESRKlW1nGuhBqk2E4NP0CStTn9mUAGdGTC_qLhnlTqfiOKESWFl
https://lh3.googleusercontent.com/O4uXxQBps8c7KBPoeSzjT4S1Spe28e453SXhM7nAO1sYKIceUma2t8WCvYs4op5cToJgDAf4pv6DwSXzFZrFGkN7c0ZS76s9MlU6D96TWSNz406bdXU3JAmo2cld0tZe2KS1hkeZ43WJuIoY9ovRDkL_HUj5vryA
https://lh3.googleusercontent.com/z2QWxNgrAlpxyQRcdPMBXcMNpuk7rKcWq7pALMbaJePqou61xP4Jz3R3IEJBJ701DhZFSIoBqB2RjKWO9CaMH2EZAtiuLfPxhQuepGhP7fccsPq7pooO21W60c5DSaumSkUFKuAY3nHYiQ9BO2pz8TYcTsBwBcN4
https://lh5.googleusercontent.com/mL4GciRxtWVWtR8qIUymg4kOhXqqzfTx0pc83ZPYgdB6QYSRAuEBZ2pjFot29mI9P_kRF5ZxvpcH6L37y9b10U1mn_StFD36kLWLAy6WQFPY4w9fkctbKXWMgAkGEBvJGgvSxsDIXe_kDC7f0wONHtvBZbevzmzQ
https://lh5.googleusercontent.com/kR0GnIWsIsHr-r_7qh-SRuEv8at3q0tuIDmCwlDx_NcD1MYktPm0yIIV4tNLCaVgvOeulCg5tEm5LSwfcuAF7fGz6TBCiPdJaUA_pQb8nXwmvwkkAy0Mm49zjKXRQ9O1wxETPjhMu7Q_G-82Vk1OgZQWGxm3Px7d
 

---------------------------------------

 Phiên bản 1792 - Siêu phẩm PC 2024 Game Tru Tiên

 Fanpage: https://www.facebook.com/TruTienNgaoLong

 Trang chủ: https://trutienngaolong.com

 Đăng ký: https://id.trutienngaolong.com