Tin tức

GIỚI THIỆU MÔN PHÁI THANH VÂN MÔN

19/07/2023
Hình ảnh bài viết  


THANH VÂN MÔN

Đặc điểm môn phái:
► Hybrid, cân bằng giữa công, thủ, hỗ trợ và gây hiệu ứng.
► Các skill chủ lực: Chân nguyên hoa thiểm, Đại đạo vô hình, Thần kiếm ngự lôi chân quyết, Thiên tôn pháp thân, Thái cực huyền thiên chân quyết, Thất kiếp trảm long quyết, Thiên tiên hộ thể, Thiên huyền băng…
Ưu điểm:
► Sát thương duy trì tốt nhất nhì nhân tộc 
► Sát thương sốc quần thể mạnh nhất game
► Khả năng khống chế cứng quần thể và đơn mục tiêu ổn
► Khả năng chống chịu ổn
► Độ cơ động đột biến cao với Ngự không thuật cooldown 3s
► Tự thân nhân vật chống chịu sát thương tốt, nhưng chưa phải tốt nhất.
Nhược điểm:
► Thiếu cơ động duy trì 
► Tự thân nhân vật thiếu bạo kích và sát thương bạo kích
► Khả năng gây sát thương, khống chế và phòng thủ đều không đạt mức tối đaTĂNG ĐIỂM KỸ NĂNG

Hướng đơn kiếm:
https://static.hoiuctrutien.com/img/post/2081d4d2-8939-44c9-be8a-c9cffd4712e1.png https://static.hoiuctrutien.com/img/post/60fca4d4-c61d-41db-83ab-1c790ba92177.png
https://static.hoiuctrutien.com/img/post/e514d29f-820c-4cd3-af64-73e0d395f534.png https://static.hoiuctrutien.com/img/post/f9fb944b-bda0-458f-a65a-fba17d0abed6.png
https://static.hoiuctrutien.com/img/post/a63bdb49-4360-41f7-ba6b-5f9c0099c76a.png
Hướng tấn công quần thể:
https://static.hoiuctrutien.com/img/post/56402d93-18ad-4e08-8b32-ec51a3a66b43.png https://static.hoiuctrutien.com/img/post/782e6d0e-f342-4a0d-b36a-41f4cac03646.png
https://static.hoiuctrutien.com/img/post/3d952ac3-037f-4535-9298-1da00803feac.png https://static.hoiuctrutien.com/img/post/dca173fa-fa4f-42d8-bed7-21e63c392b73.png
https://static.hoiuctrutien.com/img/post/2c28de05-9d22-4d80-881c-7e3e12ee6790.png


Bảng 1:
https://static.hoiuctrutien.com/img/post/208bd333-dd97-4016-9caf-fe2b97a9b461.png
Bảng 2:
https://static.hoiuctrutien.com/img/post/168c66a0-c6c6-4812-bece-386abe3f534e.png
Bảng 3:
https://static.hoiuctrutien.com/img/post/812efd03-d75e-4d78-a5c5-25018c570542.png 

---------------------------------------

 Phiên bản 1792 - Siêu phẩm PC 2024 Game Tru Tiên

 Fanpage: https://www.facebook.com/TruTienNgaoLong

 Trang chủ: https://trutienngaolong.com

 Đăng ký: https://id.trutienngaolong.com