Tin tức

GIỚI THIỆU MÔN PHÁI THIÊN ÂM TỰ

19/07/2023
Hình ảnh bài viết
 
Đặc điểm môn phái: Phật pháp cao siêu, đậm chất nhà tu hành
Vũ Khí: Pháp trượng
Ưu điểm: Hỗ trợ đồng đội, hồi sinh, ru ngủ diện rộng làm cho đối phương bất tỉnh nhân sự. Thiên Âm Tự có thể nói là phái trâu nhất trong hệ support
Nhược điểm: Ít skill dứt điểm đối phương, cần phải có 1 class mạnh đi cùng, và skill ru ngủ diện rộng chỉ cần 1 tác động nhẹ từ nhân vật khác, thì nhân vật bị ru ngủ tỉnh luôn

BẢNG KỸ NĂNG
https://static.hoiuctrutien.com/img/post/c78b02e9-8f77-47ca-afca-fe579fd82016.png
https://static.hoiuctrutien.com/img/post/54794256-95aa-4953-a4dc-6c323e605947.png
https://static.hoiuctrutien.com/img/post/0db888de-8c47-4f74-913b-65bdf9254313.png
https://static.hoiuctrutien.com/img/post/8ed4c7b9-0b47-4c2c-a88b-0db6bb387ca4.png
https://static.hoiuctrutien.com/img/post/704af4f4-747a-4264-9638-cf7944634792.png
https://static.hoiuctrutien.com/img/post/49b3c0f3-6c3d-4468-92a7-4567b3193097.png
Skill xanh lam kia các bạn cộng max cho mình nhé
- Thiên thư:
https://static.hoiuctrutien.com/img/post/5572bff4-042d-4e98-b4e8-0f2fc799f6ac.png
https://static.hoiuctrutien.com/img/post/30aef6a5-1883-471a-ba23-b447ecec8bf8.png
https://static.hoiuctrutien.com/img/post/67b463c6-44d5-4e21-b627-b2b514a5ced9.png
TẠO HÓA VÀ THẦN THÔNG
https://static.hoiuctrutien.com/img/post/713852ba-a473-49df-b56e-f5ace3b2cf90.png


 

---------------------------------------

 Phiên bản 1792 - Siêu phẩm PC 2024 Game Tru Tiên

 Fanpage: https://www.facebook.com/TruTienNgaoLong

 Trang chủ: https://trutienngaolong.com

 Đăng ký: https://id.trutienngaolong.com