Tin tức

GIỚI THIỆU MÔN PHÁI THIÊN HOA

19/07/2023
Hình ảnh bài viết
Môn phái: Thiên Hoa
Vũ khí: Đàn (Cầm)
Đặc điểm môn phái: đánh theo lượng mp, mê hoặc, nhiều skill hỗ trợ tốt và phản dame 100%
Ưu điểm: hỗ trợ đồng đội tốt, khả năng phản dame mạnh nhất game
Nhược điểm: dùng skill khá lâu và mất thời gian, mỗi skill của thiên hoa dùng 3s mới xong 1 skill, chạy chậm, phụ thuộc vào phản dame quá nhiều

https://static.hoiuctrutien.com/img/post/ad68f235-5c3e-4da5-bcc7-db5d44580997.png
https://static.hoiuctrutien.com/img/post/728fe833-e7e8-4941-a160-fa032be055fa.png
https://static.hoiuctrutien.com/img/post/3873459c-9470-4f61-8ab7-f2c486dca43d.png
https://static.hoiuctrutien.com/img/post/b3f4e97b-50d1-4ea4-8101-0058cd0a3c68.png
https://static.hoiuctrutien.com/img/post/83003898-54a1-4a1c-9efd-78cb55432103.pngBảng skill tạo hóa và thần thông:


 

---------------------------------------

 Phiên bản 1792 - Siêu phẩm PC 2024 Game Tru Tiên

 Fanpage: https://www.facebook.com/TruTienNgaoLong

 Trang chủ: https://trutienngaolong.com

 Đăng ký: https://id.trutienngaolong.com