Tin tức

HƯỚNG DẪN TRANG BỊ THIÊN MỆNH

08/10/2023
Hình ảnh bài viết

HƯỚNG DẪN TRANG BỊ THIÊN MỆNH 

(Tru Tiên Ngạo Long - Máy Chủ THIÊN SƠN)

 1. CÁC HOẠT ĐỘNG CÓ THỂ FARM ĐỒ THIÊN MỆNH:

  • Hoạt động: Trác Lộc, Săn Boss, DNT tại NPC Quỷ Lệ Sứ Giả

  • Nhiệm vụ: Long Thần, Phụ Bản Thánh Nữ Mê Ca trả nhiệm vụ

  • Và 1 số hoạt động khác theo dõi trên update ver 8

 2. MỘT SỐ VẬT PHẨM CÁC BẠN CẦN BIẾT

  • Huyền Cơ Phượng Vũ: Vật phẩm dùng để đổi Áo, Giày, Mũ trang bị thiên mệnh. -> Đổi Tại NPC Ti Tu Cộng ở Thanh Vân (-3,410)

  • Huyền Cơ Ngọc Lân: Vật phẩm dùng để đổi Vũ Khí trang bị thiên mệnh  -> Đổi Tại NPC Ti Tu Cộng ở Thanh Vân (-3,410)

  • Tuần Thiên Hàn Giám: Dùng để dung hợp chuyển thuộc tính trang bị Hệ Nhân, Địa, Thiên Cương vào trong trang bị Thiên Mệnh theo tương ứng cấp độ Dung Hợp Tại NPC Luyện Khí Sư -> Đổi vật phẩm này Tại NPC Ti Tu Cộng ở Thanh Vân (-3,410) hoặc trên J tab Pháp Khí -> Chuyển Hoán.

  • Hướng Dẫn Dung Hợp Tại NPC Luyện Khí Sư:

  • Các cập độ Thiên Mệnh tương ứng với đồ Nhân-Địa-Thiên như sau:

   • Hệ Nhân (154) -> Vạn Tượng Thiên Mệnh

   • Hệ Địa (158) -> Thái Cực Thiên Mệnh

   • Hệ Thiên (160) -> Vô Cực Thiên Mệnh

  • Mặc Hồn Lang Hoa: Dùng để cường hóa thuộc tính thiên duyên của trang bị thiên mệnh  -> Đổi Tại NPC Ti Tu Cộng ở Thanh Vân (-3,410)

  • Thụy Khí Phù: Dùng để tăng chúc phúc tăng tỉ lệ thành công khi cường hóa thiên duyên của trang bị thiên mệnh -> Đổi Tại NPC Ti Tu Cộng ở Thanh Vân (-3,410)

  • Cách luyện khí tăng chỉ số dòng Thiên Duyên:

  • Phù Luyện Khí·Huyền Nguyên (Shop Thợ Rèn ): Dùng để luyện khí trang bị Thiên Mệnh. Cái này dùng đối với trường hợp lỡ như các bạn dung hợp trang bị mà chưa luyện khí +14 -> Đến NPC Luyện Khí chọn luyện khí như trang bị bình thường.

  • Thiên Nguyên Ngọc Phách: Có được khi phân giải trang bị Thiên Mệnh -> Dùng để đổi các vật phẩm Luyện Khí, Mặc Hồn Lang hoa, Tuần Thiên Hàn Giám-> Tại NPC Ti Tu Cộng ở Thanh Vân (-3,410)

 3. MỘT SỐ THUỘC TINH (OPT) CỦA TRANG BỊ THIÊN MÊNH 

(Lưu Ý: Mỗi trang bị thiên mệnh khi random sẽ có tối đa được 4 dòng OPT Thiên Duyên)

 • ÁO: Khi mua sẽ có random thuộc tính thiên duyên:

  • Ngự tiên, ngự ma, ngự phật

  • Tăng kỹ năng né

  • Giảm bạo kích

 • MŨ: Khi mua sẽ có random thuộc tính thiên duyên:

  • Kháng Choáng, Mê hoặc, Định Thân

  • Tăng HP, HP%

  • Giảm Bạo Thương %

  • Nguyên Lực

 • GIÀY: Khi mua sẽ có random thuộc tính thiên duyên:

  • Kháng suy yếu, định thân

  • Tăng kỹ năng trúng

  • Tăng MP, MP%

  • Bạo thương %

 • VŨ KHÍ: khi mua sẽ có random thuộc tính thiên duyên:

  • Khắc tiên, ma phật

  • Miễn giảm vô thị

  • Bạo kích

  • Công kích

 

Copy nhớ ghi nguồn nhé ^^

By Tru Tiên Ngạo Long

https://ngaolong.trutien.net/

---------------------------------------

 Phiên bản 1792 - Siêu phẩm PC 2024 Game Tru Tiên

 Fanpage: https://www.facebook.com/TruTienNgaoLong

 Trang chủ: https://trutienngaolong.com

 Đăng ký: https://id.trutienngaolong.com