Tin tức

Kỹ năng thời trang cần biết

02/01/2023
Hình ảnh bài viết

HỆ THỐNG THỜI TRANG ( CÓ SKILL ) ĐẦY ĐỦ PHIÊN BẢN 17 MÔN PHÁI

-Cách thức mua: Ấn J -> Lễ bao -> Kĩ năng

-Sau đây là hình ảnh và kĩ năng từng bộ thời trang

 

*Bích Dao Đại Lễ Bao:

 

  

 

*Bích Dao Trang (Bản Chân Tình):

 

 

*Giáng Nghi Trang:

 

 

*Hạ Tuế Hoa Kiểu 2011:

 

 

*Hạ Tuế Hoa Kiểu 2015:

 

 

*Hạ Tuế Hoa:

 

 

*Hi Vũ Trang (Dành cho Khiên Cơ):

 

 

*Quỷ Lệ Trang ( Bản Vinh Diệu):

 

 

*Quỷ Lệ Trang (Bản Phong Hành):

 

 

*Quỷ Lệ Trang (Bản thường):

 

 

*Thanh Minh Trang (Dành cho Anh Chiêu):

 

 

*Tường Long Trang:

 

 

*Tuyết Kỳ Đại Lễ Bao:

 

 

*Tuyết Kỳ Trang (Bản Chân Tình):

 

 

*Tuyết Kỳ Trang (Bản Phong Hoa):

 

 

*Tỵ Niên Cát Tường Trang:

 

---------------------------------------

 Phiên bản 1792 - Siêu phẩm PC 2024 Game Tru Tiên

 Fanpage: https://www.facebook.com/TruTienNgaoLong

 Trang chủ: https://trutienngaolong.com

 Đăng ký: https://id.trutienngaolong.com