Tin tức

Nâng cấp kỹ năng gia tộc

02/01/2023
Hình ảnh bài viết

1. Skill cấp 1 lên cấp 2:

 

Các bạn tới Thanh Vân Môn NPC Vi Tiểu Khản (-1,457) đổi 3 vật phẩm này cho mình

 

3 Vật phẩm này để nâng kinh nghiệm Skill Gia tộc lên 100%, Click chuột phải để dùng 3 vật phẩm này

 

Sau đó các bạn tới Thanh Vân Môn NPC Sứ Giả Gia Tộc (-45,411) để nhân nhiệm vụ up skill lên cấp 2

 

  • Chúng Chí Thành cấp 2
  • Đồng Sinh Cộng Tử cấp 2
  • Hợp Mưu Hợp Lực cấp 2

Ba Q nãy sẽ yêu cầu bạn đánh 3 quái theo tọa độ

 

- Hộ Bảo Kiếm Ma: Thanh Vân Môn (356,313)

 

- Đệ Nhất Linh Hầu: Thanh Vân Môn (316,-225)

 

- Hộ Bảo Linh Hầu: Thanh Vân Môn (198,-160)

 

Sau khi hoàn thành đánh 3 quái thì các bạn về Sứ Giả Gia Tộc trả Q

 

2. Skill cấp 2 lên cấp 3:

 

Các bạn vẫn đổi 3 Vật phẩm ở NPC Vi Tiểu Khản để nâng kinh nghiệm Skill Gia tộc lên 100% sau đó nhận Q up skill ở Sứ Giả Gia Tộc

 

Các bạn chỉ cần mua 3 Vang Thỏi từ Thợ rèn là trả được Q

 

 

3. Skill cấp 3 lên cấp 7: 

 

Các bạn cứ đánh quái theo Q yêu cầu là được

Chú ý: Q đánh quái ở Vạn Bức Động các bạn chạy từ Thanh Vân Môn vào nhé. Vào Vạn Bức Động bằng NPC trong Hỗn Độn thì không có quái để làm Q đâu

 

 

(còn tiếp... )

---------------------------------------

 Phiên bản 1792 - Siêu phẩm PC 2024 Game Tru Tiên

 Fanpage: https://www.facebook.com/TruTienNgaoLong

 Trang chủ: https://trutienngaolong.com

 Đăng ký: https://id.trutienngaolong.com