Tin tức

[BẢN UPDATE] CẬP NHẬT VER 2

13/03/2024
Hình ảnh bài viết 🎡 THỜI GIAN: 4h55 đến 5h15 sáng thứ 5 ngày 14-03-2024
🎀 NỘI DUNG UPDATE
 • 💠 Cập nhật thêm 2 xổ số cho dân cày tại NPC Tuyết Kỳ : Tây Giang Mộng và Mộng Hồn Hương tỉ lệ đổi 170 Mộng Hồi Phác Ngọc
 • 💠 Tinh chỉnh nhiệm vụ hàng ngày thêm tỉ lệ ra 10 KNB hồng lợi. Phụ bản tăng lên 20 KNB Hồng lợi.
 • 💠 Cập nhật thêm cách 3 đổi Sách VIP: Đổi từ 499 Hóa Chú Giám + 30 Vô Hà
 • 💠 Bỏ auto vân du tu la để làm nhiệm vụ
 • 💠 Mở map vân du phần hương thay thế map tu la
 • 💠 Ngày 14-03-2024 cũng sẽ kết thúc hỗ trợ đền bù và kết thúc khuyến mãi nạp dịp OPEN.
 • 💠 Thay đổi 1 chút Boss sơ cấp An Thổ Vương:
  • ✨Vì có 1 bộ phận người chơi làm việc văn phòng tối về vợ gank không pk boss được, và 1 bộ online giờ nước ngoài khó tham gia hoạt động boss chính vào buổi tối nên GM sẽ tỉnh chỉnh boss sơ cấp 1 chút để tạo tí kèo pk trong ngày.
   • - Tăng máu boss sơ cấp tạo kèo khi pk là chính
   • - Boss sơ cấp ngoài rơi đồ hiện tại sẽ có thêm tỉ lệ thấp hên xui rơi 1 KNB hồng lợi. Tỉ lệ không đáng kể tạo chút kèo pk ban ngày là chính.
  • ✨Các boss còn lại giữ nguyên không thay đổi
 • 💠Chi chứng vân du có thể vứt ra giúp người chơi trong VST có thể dồn vật phẩm dễ dàng. Chỉ áp dụng với vật phẩm sau khi bảo trì, còn vật phẩm cũ vẫn không vứt được nhé.
 • 💠Fix lỗi đổi kim tinh cấp 9 từ cửa hàng nông dân
🎀 HƯỚNG DẪN UPDATE
 • Truy cập thư mục TruTienNL1792_CuuThien/patcher  -> chạy file Patcher.exe
 • Sẽ tự động cập nhật lên phiên bản mới nhất

---------------------------------------

 Phiên bản 1792 - Siêu phẩm PC 2024 Game Tru Tiên

 Fanpage: https://www.facebook.com/TruTienNgaoLong

 Trang chủ: https://trutienngaolong.com

 Đăng ký: https://id.trutienngaolong.com