Tin tức

BẢN BIG UPDATE LỘ TRÌNH VER 5

05/04/2024
Hình ảnh bài viết 🎡 THỜI GIAN: Vào lúc 5h00 sáng thứ 6 ngày 05-04-2024 ( Cập nhật muộn tí để hết ngày điểm danh cũ bổ sung vật phẩm điểm danh mới )
🎀 NỘI DUNG UPDATE
 • 💠Mở cấp độ 154
 • 💠Mở cấp độ có thể sử dụng bội chương
 • 💠Cập nhật khuôn trang bị hệ NHÂN 154 - Shop mặc định game tại NPC Phong Thần Đạo Nhân hoặc có thể mua trên J nạp và Hồng Lợi tại tab Tiên Đan -> Chú Văn
 • 💠Cập nhật cho đổi Động Thiên Thần Thạch bằng 4 cách sau:
  • - Thiên Giới Thông Bảo
  • - Hồi Mộng + Vàng
  • - Diệu Tông Lệnh
  • - Lệnh Bài Bang Chiến 
 • 💠Cập nhật Đại Thừa Chiến Cang 2* -> Đổi tại NPC Lễ Quan
 • 💠Cập nhật Long Tranh Hổ Đấu 2* -> Đổi tại NPC Tư Tu Đồng
 • 💠Mở farm vật phẩm nâng cấp nhẫn 6 - Thượng Cổ Linh Phách đổi tại NPC Quỷ Lệ Sứ Giả có thể farm bằng các cách sau:
  • - Đổi từ Diệu Tông Lệnh + Ngân Phiếu
  • - Đổi từ Huỳnh Phách Lệnh  + Ngân Phiếu
  • - Đổi từ Lệnh Bài Bang Chiến  + Ngân Phiếu
  • - Farm từ hoạt động phụ bản : Tứ Tượng Cung, Thủ Vệ Thanh Vân, Phần Hương Cốc
 • 💠Cập nhật vật phẩm Thẻ Sư Môn x100 Điểm (Khóa) đổi bằng cách sau:
  • - Đổi từ Diệu Tông Lệnh  + Ngân Phiếu
  • - Đổi từ Huỳnh Phách Lệnh  + Ngân Phiếu
  • - Đổi từ Lệnh Bài Bang Chiến  + Ngân Phiếu
 • 💠Tinh chỉnh Boss An Thổ Vương:
  • - Boss ATV sẽ cập nhật có tỉ lệ ra Diệu Tông Lệnh. Tăng tỉ lệ ra KNB Hồng Lợi, Thiên Lệnh Boss
  • - Giảm thời gian hồi xuống còn 60 phút ra 1 lần sau khi chết.
 • 💠Cập nhật vật phẩm điểm danh ngày thứ 29 sẽ nhận được nâng cấp Nguyên Hồn 1*
 • 💠Tăng máu tất cả các Boss trong map Vân Miểu Côn Luân
💥Chú ý: Skill nhẫn sẽ giới hạn cấp II tất cả kỹ năng GM thông báo luôn để mọi người biết đường buid acc.
🎀 HƯỚNG DẪN UPDATE
 • Truy cập thư mục TruTienNL1792_CuuThien/patcher  -> chạy file Patcher.exe
 • Sẽ tự động cập nhật lên phiên bản mới nhất

---------------------------------------

 Phiên bản 1792 - Siêu phẩm PC 2024 Game Tru Tiên

 Fanpage: https://www.facebook.com/TruTienNgaoLong

 Trang chủ: https://trutienngaolong.com

 Đăng ký: https://id.trutienngaolong.com