Tin tức

Bản cập nhật fix ver 11 đặc biệt

17/06/2024
Hình ảnh bài viết 🎡 THỜI GIAN: 16h30 hôm nay 17-06-2024
🎀 NỘI DUNG UPDATE 
 • 💥Do cập nhật level lên 165 đã tự động kích hoạt tinh tú nên GM sẽ làm bản cập nhật đặc biệt này chi tiết như sau:
 • ➡️Cập nhật đổi khuôn Huyền Kính 16x 
  • ◽Đổi tại shop Trang Bị Cửu Lưu NPC Phong Thần Đạo Nhân ở map Thanh Vân Môn
  • ◽Cửu Lưu Ngọc Hoàng dùng đổi khuôn Huyền Kính đổi thẳng từ HCG - Thiên Giới Thông Bảo - Diệu Tông Lệnh đổi tại shop NPC Phong Thần Đạo Nhân
 • ➡️Tăng tỉ lệ ra Rương Bí Ẩn Mê Ca tầng 9
 • ➡️ Giảm máu boss phụ bản Ngũ Độc Tầng 11 đối với ải boss 2 và 3
 • ➡️Cập nhật farm đổi TINH TÚ siêu nhẹ nhàng:
  • ◽Shop nâng cấp và đổi tinh tú tại NPC Tinh Tú Sứ Giả ở map Thanh Vân Môn
  • ◽Khải minh tinh thần đổi thẳng từ HCG - Thiên Giới Thông Bảo
  • ◽Vật phẩm EXP Tinh Tú: đổi thẳng từ Thương Minh Vô Hà - Diệu Tông Lệnh
  • ◽Vật phẩm Tử Phủ Tinh Hành đổi thẳng từ HCG - Thiên Giới Thông Bảo - Diệu Tông Lệnh
  • ◽Link bài giới thiệu tinh tú tham khảo : https://trutienngaolong.com/tin-tuc/gioi-thieu-ky-nang-tinh-tu-cac-mon-phai
 •  
🎀 HƯỚNG DẪN UPDATE
 • Truy cập thư mục TruTienNL1792_CuuThien/patcher  -> chạy file Patcher.exe
 • Sẽ tự động cập nhật lên phiên bản mới nhất

---------------------------------------

 Phiên bản 1792 - Siêu phẩm PC 2024 Game Tru Tiên

 Fanpage: https://www.facebook.com/TruTienNgaoLong

 Trang chủ: https://trutienngaolong.com

 Đăng ký: https://id.trutienngaolong.com