Tin tức

Bản cập nhật ver 12

23/06/2024
Hình ảnh bài viết 🎡 THỜI GIAN: 17h30 hôm nay 23-06-2024
🎀 NỘI DUNG UPDATE 
 • ➡️Cập nhật nguyên thần 81 
  • ◽Đổi tại NPC Bích Dao
 • ➡️Cập nhật Kim Thân/ Pháp Thân 3*
 • ➡️Cập nhật Đại Thừa Huyền Linh
 • ➡️Cập nhật Ấn Long Tranh Huyền Linh
 • ➡️Tinh chỉnh giá mua HCG trên shop J nạp
 • ➡️Cập nhật Thượng Cổ Linh Phách vào trả Q Phụ Bản Mê Ca và Ngũ Độc
 • ➡️Câu cá sẽ có tỉ lệ ra Ngân Phiếu 5k
 • ➡️Tinh chỉnh boss An Thổ Vương bỏ Hộp Vân Du Chi Chứng
 • ➡️Giảm Thông Bảo để mở 2 hộp Rương Bí Ẩn Mê Ca và Ngũ Độc
 • ➡️Tinh chỉnh tỉ lệ đổi Cửu Hoa Thánh Bội Từ Thông Bảo và Hồi Mộng
 • ➡️Cho đổi Ngân Phiếu 5k = Hồi Mộng 
 • ➡️Mở cập nhật đổi full class thiên mạch và invi
 • ➡️Boss Nguyệt Thần Cao Cấp sẽ xuất hiện vào thứ 3
 • ➡️Boss Nguyệt Thần Đỉnh Cấp sẽ xuất hiện vào 21h30 thứ 5 và thứ 7
🎀 HƯỚNG DẪN UPDATE
 • Truy cập thư mục TruTienNL1792_CuuThien/patcher  -> chạy file Patcher.exe
 • Sẽ tự động cập nhật lên phiên bản mới nhất

---------------------------------------

 Phiên bản 1792 - Siêu phẩm PC 2024 Game Tru Tiên

 Fanpage: https://www.facebook.com/TruTienNgaoLong

 Trang chủ: https://trutienngaolong.com

 Đăng ký: https://id.trutienngaolong.com