Tin tức

Cập nhật update ver 13

26/06/2024
Hình ảnh bài viết 🎡 THỜI GIAN: 16h20 hôm nay 26-06-2024
🎀 NỘI DUNG UPDATE 
  • ➡️Cập nhật cấp độ 170
  • ➡️Cập nhật bán vàng bằng HCG và Thông Bảo
  • ➡️Cập nhật bán Thượng Cổ Linh Phách bằng HCG và Thông Bảo
🎀 HƯỚNG DẪN UPDATE
  • Truy cập thư mục TruTienNL1792_CuuThien/patcher  -> chạy file Patcher.exe
  • Sẽ tự động cập nhật lên phiên bản mới nhất

---------------------------------------

 Phiên bản 1792 - Siêu phẩm PC 2024 Game Tru Tiên

 Fanpage: https://www.facebook.com/TruTienNgaoLong

 Trang chủ: https://trutienngaolong.com

 Đăng ký: https://id.trutienngaolong.com