Tin tức

Cập nhật Update Ver 14

04/07/2024
Hình ảnh bài viết 🎡 THỜI GIAN: Lúc 15h00 hôm nay ngày 04-07-2024
🎀 NỘI DUNG UPDATE 
 • ➡️Tinh chỉnh quà điểm danh ingame
 • ➡️Cập nhật kim thân và pháp thân thiên đạo
 • ➡️Cập nhật cẩm nang thiên vũ 3*
 • ➡️Cập nhật bán Hồi Mộng Phác Ngọc bằng HCG và Thông Bảo tại NPC Nông Dân Vương Thúc
 • ➡️Tăng tỉ lệ nạp khuyến mãi 150% áp dụng từ ngày 03-07-2024
 • ➡️Cập nhật cho đổi Nguyên Dương Linh Trần từ HCG và Thông Bảo tại NPC Quỷ Lệ Sứ Giả
 • ➡️Cập nhật khảm trang bị Thập Hoàng X (VIP) đổi từ Minh Văn Trung Cấp
 • ➡️Tinh chỉnh tinh hồn đổi từ Minh Văn Trung Cấp lên thành 400 Tinh Uẩn Linh Phách
 • ➡️Tăng số lần mở Rương Bí Ẩn Mê Ca lên 5 lần / ngày, Rương Bí Ẩn Ngũ Độc 3 lần/ ngày
🎀 HƯỚNG DẪN UPDATE
 • Truy cập thư mục TruTienNL1792_CuuThien/patcher  -> chạy file Patcher.exe
 • Sẽ tự động cập nhật lên phiên bản mới nhất

---------------------------------------

 Phiên bản 1792 - Siêu phẩm PC 2024 Game Tru Tiên

 Fanpage: https://www.facebook.com/TruTienNgaoLong

 Trang chủ: https://trutienngaolong.com

 Đăng ký: https://id.trutienngaolong.com