Tin tức

Điều chỉnh phần thưởng Boss và đại chiến bang hội sắp tới

23/03/2024
Hình ảnh bài viết

Hiện tại Vật phẩm Thiên lệnh BOSS có thể farm được bằng hình thức auto farm vân du để đổi ra sổ xố hoặc donate quay sổ xố. Cho nên GM sẽ điều chỉnh boss An Thổ Vương, Tần Quảng và Nguyệt Thần như sau:

+ Không cho rớt ra Thiên lệnh BOSS ở boss Tần Quảng Và Nguyệt Thần nữa, thay vào đó sẽ là 1 vật phẩm mới khác.

+ Boss An Thổ Vương: Tăng KNB Hồng Lợi rơi ra thành 10 KNB (Khóa) và cho rớt thêm Thiên Lệnh BOSS.

Nhằm tạo động lực và giữ nhiệt PK cho sever. Thì GM sẽ có những điều chỉnh, thay đổi và bổ sung cho BOSS Cao Cấp và Đỉnh Cấp cũng như phát động tổ chức sự kiện Khiêu chiến Bang hội sắp tới như sau:

Với hoạt động săn Boss Cao Cấp và Đỉnh Cấp:

+ Bổ sung vật phẩm Diệu tông lệnh BOSS (khóa) chỉ săn boss mới sở hữu được (không thể auto hoặc donate): dùng để đổi một vài trang bị, vật phẩm đặc thù tại NPC Quỷ Lệ sứ giả. Để công bằng cho những mem cùng tham gia PK Boss, cho phép người chơi đổi từ Diệu tông lệnh BOSS (khóa) thành Huỳnh phách lệnh (loại giao dịch được), tỉ lệ quy đổi 2:1.

Ghi chú: Các trang bị và vật phẩm đổi từ Diệu tông lệnh BOSS và Huỳnh phách lệnh không thể giao dịch được.

Với hoạt động Khiêu chiến bang hội sắp triển khai:

+ Bổ sung vật phẩm Lệnh bài Bang chiến (khóa) chỉ những người chơi tham gia sự kiện Khiêu chiến Bang hội mới có thể sở hữu được (mua trên shop xu khóa): dùng để đổi một vài trang bị, vật phẩm đặc thù tại NPC Bang chiến đặc sứ.

Ghi chú: Các trang bị và vật phẩm đổi từ Lệnh bài Bang chiến không thể giao dịch được.

Tỉ lệ trao đổi vật phẩm tương ứng như sau:

Cho đổi vật phẩm Huyền hoàng bảo giám (dùng để trao đổi quán chú nhẫn, dây chuyền) tại NPC Lễ quan với tỉ lệ quy đổi như sau:

+ 2 Diệu tông lệnh (Khóa) + 1000 vàng = 1 Huyền hoàng bảo giám

+ 2 Huỳnh phách lệnh (loại giao dịch được) + 1000 vàng = 1 Huyền hoàng bảo giám

Cho đổi vật phẩm Linh văn trao đổi & Mật chú trao đổi (dùng để trao đổi quán chú Hộ phù, Canh khí) tại NPC Lễ quan. Tỉ lệ quy đổi sẽ được quyết định sau khi diễn ra sự kiện Khiêu chiến Bang hội.

---------------------------------------

 Phiên bản 1792 - Siêu phẩm PC 2024 Game Tru Tiên

 Fanpage: https://www.facebook.com/TruTienNgaoLong

 Trang chủ: https://trutienngaolong.com

 Đăng ký: https://id.trutienngaolong.com