Tin tức

Hướng Dẫn Farm Vàng

09/03/2024
Hình ảnh bài viết

       

Hướng Dẫn Farm vàng và KNB Hồng Lợi

                     

  1. Để farm vàng,  Hồi Mộng Phác Ngọc, Diễm Dương Bảo Ngọc…. Thì chúng ta sẽ đánh Vân Du các Map:  Nam Cương, Côn Luân .Tu La và Vô SOng Thành. Farm quái Máp Tu la cũng có vàng  ( Chú ý:  Vân Du kênh 1 chỉ có máp  Tu la mới có, còn các máp khác không có).

 

Chú ý: Vân Du các máp từ Man Hoang đến Tu La có thể PK nhé!

  1. Chúng ta có thể farm vàng quái máp Sa Nguyên ( Không bị Pk) nhưng máp này chỉ có vàng và Kỳ Trân.

 

 
  1. Farm Vân Du trong Vô Song Thành thì sẽ không bị PK, nhưng muốn vào đó phải có 500v và 20 Hoả Chú Giám ( NPC dịch chuyển tại máp Thanh vân Môn).

 

  
4. Farm KNB Hồng Lợi:
   Đi Phụ Bản và đánh Boss to nhé các bạn!

  Và sẽ còn nhiều cách khác nhau để có KNB Hồng Lợi, vàng,… sẽ chờ các bạn  khám phá khi OPEN nhé!

 

---------------------------------------

 Phiên bản 1792 - Siêu phẩm PC 2024 Game Tru Tiên

 Fanpage: https://www.facebook.com/TruTienNgaoLong

 Trang chủ: https://trutienngaolong.com

 Đăng ký: https://id.trutienngaolong.com