Tin tức

THAM KHẢO SKILL PHAP BẢO

18/08/2023
Hình ảnh bài viết

                                         Skill của Pháp bảo 

    1. Thương Tâm Hoa ( cấp 3 + 2 phụ kiện)

 

2. Pháp Bảo Thiên Gia Kiếm

 3. Pháp Bảo Phệ Hồn

---------------------------------------

 Phiên bản 1792 - Siêu phẩm PC 2024 Game Tru Tiên

 Fanpage: https://www.facebook.com/TruTienNgaoLong

 Trang chủ: https://trutienngaolong.com

 Đăng ký: https://id.trutienngaolong.com