Tin tức

TỔNG HỢP HIÊN VIÊN SÁCH

18/08/2023
Hình ảnh bài viết

TỔNG HỢP HIÊN VIÊN SÁCH KỸ NĂNG CỦA THẬP LỤC MÔN PHÁI

Để tìm hệ phái của mình, Người Chơi bấm Ctrl + F rôi sau đó nhập vào tên môn phái cần tìm nha.​


 

1. Nhân Tộc​

 • Thanh Vân Môn:

- Thanh Long Sách:​

 

anhhung_TL.jpg


Anh Hùng

 

bichhai_TL.jpg


Bích Hải

 

daidia_TL.jpg


Đại Địa

 

thienkhong_TL.jpg


Thiên Không

 

- Bạch Hổ Sách: ​


 

anhhung_BH.jpg


Anh Hùng

 

bichhai_BH.jpg


Bích Hải

 

daidia_BH.jpg


Đại Địa

 

thienkhong_BH.jpg


Thiên Không​

 • Thiên Âm Tự:

- Thanh Long Sách:​


 

anhhung_TL.jpg


Anh Hùng
 

bichhai_TL.jpg


Bích Hải

 

daidia_TL.jpg


Đại Địa

 

thienkhong_TL.jpg


Thiên Không

- Bạch Hổ Sách:​

 

anhhung_BH.jpg

Anh Hùng​

bichhai_BH.jpg

Bích Hải​

daidia_BH.jpg

Đại Địa​

thienkhong_BH.jpg

Thiên Không​

 • Phần Hương Cốc:

- Thanh Long Sách:​

2019-02-27_12-00-39.png

Bích Hải​

2019-02-27_12-01-26.png

Anh Hùng​

2019-02-27_12-02-59.png

Đại Địa​

 

Thiên Không​

- Bạch Hổ Sách: ​

2019-02-27_12-00-22.png

Bích Hải​

2019-02-27_12-01-15.png

Anh Hùng​

2019-02-27_12-02-44.png

Đại Địa​

2019-02-27_12-03-57.png

Thiên Không​

 • Hợp Hoan Phái

- Thanh Long Sách:​

anhhung_TL.jpg

Anh Hùng​

bichhai_TL.jpg

Bích Hải​

daidia_TL.jpg

Đại Địa​

Thienkhong_TL.jpg

Thiên Không​

- Bạch Hổ Sách:​

Anhhung_BH.jpg

Anh Hùng​

Bichhai_BH.jpg

Bích Hải​

Daidia_BH.jpg

Đại Địa​

Thienkhong_BH.jpg

Thiên Không ​

 • Quỷ Đạo

- Thanh Long Sách:​

anhhung_TL.jpg

Anh Hùng​

bichhai_TL.jpg

Bích Hải​

daidia_TL.jpg

Đại Địa​

thienkhong_TL.jpg

Thiên Không​

- Bạch Hổ Sách: ​

anhhung_BH.jpg

Anh Hùng​

bichhai_BH.jpg

Bích Hải​

daidia_BH.jpg

Đại Địa​

thienkhong_BH.jpg

Thiên Không​

 • Quỷ Vương Tông

- Thanh Long Sách:​

anhhung_TL.jpg

Anh Hùng​

bichhai_TL.jpg

Bích Hải​

daidia_TL.jpg

Đại Địa​

thienkhong_TL.jpg

Thiên Không​

- Bạch Hổ Sách:​

anhhung_BH.jpg

Anh Hùng​

bichhai_BH.jpg

Bích Hải​

daidia_BH.jpg

Đại Địa​

thienkhong_BH.jpg

Thiên Không ​

2. Thần Duệ​

 • Liệt Sơn

- Thanh Long Sách:​

anhhung_TL.jpg

Anh Hùng​

bichhai_TL.jpg

Bích Hải​

daidia_TL.jpg

Đại Địa​

thienkhong_TL.jpg

Thiên Không​

- Bạch Hổ Sách:​

anhhung_BH.jpg

Anh Hùng​

bichhai_BH.jpg

Bích Hải​

daidia_BH.jpg

Đại Địa​

thienkhong_BH.jpg

Thiên Không ​

 • Hoài Quang

- Thanh Long Sách:​

anhhung_TL.jpg

Anh Hùng​

bichhai_TL.jpg

Bích Hải​

daidia_TL.jpg

Đại Địa​

thienkhong_TL.jpg

Thiên Không​

- Bạch Hổ Sách:​

anhhung_BH.jpg

Anh Hùng​

bichhai_BH.jpg

Bích Hải​

daidia_BH.jpg

Đại Địa​

thienkhong_BH.jpg

Thiên Không​

 • Cửu Lê:

- Thanh Long Sách:​

 

Anh Hùng​

bichhai_TL.png

Bích Hải​

daidia_TL.png

Đại Địa​

thienkhong_TL.png

Thiên Không​

- Bạch Hổ Sách:​

anhhung_BH.png

Anh Hùng​

bichhai_BH.png

Bích Hải​

daidia_BH.png

Đại Địa​

thienkhong_BH.png

Thiên Không​

 • Thái Hạo

- Thanh Long Sách:​

2019-02-27_11-04-43.png

Bích Hải​

2019-02-27_11-06-30.png

Thiên Không​

2019-02-27_11-13-44.png

Anh Hùng​

2019-02-27_11-18-41.png

Đại Địa​

- Bạch Hổ Sách:​

2019-02-27_11-04-29.png

Bích Hải​

2019-02-27_11-06-16.png

Thiên Không​

2019-02-27_11-13-32.png

Anh Hùng​

2019-02-27_11-18-29.png

Đại Địa​

 • Thiên Hoa

- Thanh Long Sách:​

anhhung_TL.jpg

Anh Hùng​

bichhai_TL.jpg

Bích Hải​

daidia_TL.jpg

Đại Địa​

thienkhong_TL.jpg

Thiên Không​

- Bạch Hổ Sách:​

anhhung_BH.jpg

Anh Hùng​

bichhai_BH.jpg

Bích Hải​

daidia_BH.jpg

Đại Địa​

thienkhong_BH.jpg

Thiên Không​

 • Thần Hoàng

- Thanh Long Sách:​

anhhung_TL.jpg

Anh Hùng​

bichhai_TL.jpg

Bích Hải​

daidia_TL.jpg

Đại Địa​

thienkhong_TL.jpg

Thiên Không​

- Bạch Hổ Sách:​

anhhung_BH.jpg

Anh Hùng​

bichhai_BH.jpg

Bích Hải​

daidia_BH.jpg

Đại Địa​

thienkhong_BH.jpg

Thiên Không​

3. Thiên Mạch​

 • Khiên Cơ

- Thanh Long Sách:​

 

Anh Hùng​

 

Đại Địa​

 

Thiên Không​

 

Bích Hải​

- Bạch Hổ Sách:​

2019-02-27_16-48-17.png

Anh Hùng​

2019-02-27_16-48-44.png

Đại Địa​

2019-02-27_16-49-46.png

Thiên Không​

2019-02-27_16-50-27.png

Bích Hải​

 • Anh Chiêu

- Thanh Long Sách:​

2019-02-27_11-30-55.png

Anh Hùng​

 

 

Đại Địa​

2019-02-27_11-33-56.png

Thiên Không​

2019-02-27_11-35-45.png

Bích Hải​

- Bạch Hổ Sách:​

2019-02-27_11-30-48.png

Anh Hùng​

2019-02-27_11-32-48.png

Đại Địa​

2019-02-27_11-33-42.png

Thiên Không​

2019-02-27_11-35-35.png

Bích Hải​

 • Phá Quân

- Thanh Long Sách: ​

anhhung2_TL.jpg

Anh Hùng​

bichhai2_TL.jpg

Bích Hải​

daidia2_TL.jpg

Đại Địa​

thienkhong2_TL.jpg

Thiên Không​

- Bạch Hổ Sách:​

anhhung2_BH.jpg

Anh Hùng​

bichhai2_BH.jpg

Bích Hải​

daidia_BH.jpg

Đại Địa​

thienkhong2_BH.jpg

Thiên Không​

 • Thanh La

- Thanh Long Sách:​

anhhung_TL.jpg

Anh Hùng​

bichhai_TL.jpg

Bích Hải​

daidia_TL.jpg

Đại Địa​

thienkhong_TL.jpg

Thiên Không​

- Bạch Hổ Sách:​

anhhung_BH.jpg

Anh Hùng​

bichhai_BH.jpg

Bích Hải​

daidia_BH.jpg

Đại Địa​

thienkhong_BH.jpg

Thiên Không​


 

---------------------------------------

 Phiên bản 1792 - Siêu phẩm PC 2024 Game Tru Tiên

 Fanpage: https://www.facebook.com/TruTienNgaoLong

 Trang chủ: https://trutienngaolong.com

 Đăng ký: https://id.trutienngaolong.com