Tin tức

TỔNG HỢP SKILL THẦN THÔNG

24/08/2023
Hình ảnh bài viết

TỔNG HỢP TẤT CẢ SKILL THẦN THÔNG THEO MÔN PHÁI

Bấm Ctrl + F rồi gõ tên môn phái cần xem nhé.

I.Thiên Mạch:

1.Khiên Cơ

-Tiên:

 

-Ma:

 

 

 

 

 -Phật:

 

 

 

2.Anh Chiêu

-TIÊN:

-MA:

 

 

-PHẬT:

 

 

 

II.Nhân Tộc:

1.Thanh Vân Môn

-TIÊN:

 

 

-MA:

 

 

-PHẬT:

 

 

 

 

2.THIÊN ÂM TỰ

-TIÊN:

 

 

 

-MA:

 

 

-PHẬT

 

 

 

 

3.QUỶ VƯƠNG TÔNG

-TIÊN:

 

 

 

-MA:

 

 

-PHẬT:

 

 

 


 

4.PHẦN HƯƠNG CÔC

-TIÊN:

 

 

-MA:

 

 

-PHẬT:

 

 

 

 

5.QUỶ ĐẠO

-TIÊN:

 

 

-MA:

 


 

-PHẬT:

 

6.HỢP HOAN PHÁI

-TIÊN:

 

-MA:

 

 

 

 

-PHẬT:

 

 

III.THẦN TỘC

1.LIỆT SƠN

-TIÊN:

 

 

-MA:

 

 

-PHẬT:

 

 

2. CỬU LÊ

-TIÊN:

-MA:

 

 

 

-PHẬT:

 

 

 

 

3.THẦN HOÀNG

-TIÊN:

 

 

 

-MA:

 

-PHẬT:

  

 

4.THIÊN HOA

-TIÊN:

 

-MA:

-PHẬT:

5.THÁI HẠO

-TIÊN:

 

 

 

-MA:

 

 

-PHẬT:

6.HOÀI QUANG

-TIÊN:

-MA:

-PHẬT: 

---------------------------------------

 Phiên bản 1792 - Siêu phẩm PC 2024 Game Tru Tiên

 Fanpage: https://www.facebook.com/TruTienNgaoLong

 Trang chủ: https://trutienngaolong.com

 Đăng ký: https://id.trutienngaolong.com