Tin tức
Sự kiện
Cộng đồng
Hướng dẫn
Tất cả
HỆ THỐNG MÔN PHÁI
Nhân Tộc
Thần Duệ
Thiên Mạch

Thanh
Vân
Môn

Một trong Tam Đại môn phái Chính đạo của Tu chân giới. Thanh Vân lịch sử lâu đời. từ lúc sáng lập môn phái đến nay đã hơn hai ngàn năm, đứng đầu trong chính tà lưỡng đạo ngày...

Thiên
Âm
Tự

Thiên Âm Tự cùng với Thanh Vân Môn, Phần Hương Cốc là Tam đại môn phái Chính ĐẠo. Thiên Âm Tự là Phân môn tu chân, tu tập pháp môn chí cao của Phật môn - Đại Phạm...

Quỷ
Vương
Tông

Là một nhành trong Thánh Giáo, ba năm trước Quỷ Vương Tông chủ đời thứ nhất tình cờ chiến được quyển Thiên thư thứ 2, thanh danh đại chấn, đem phân chi Quỷ Vương...

Quỷ
Đạo

Lịch sử Quỷ Đạo bắt nguồn từ xa xưa, tiếp thu tất cả thượng cổ yêu thuật, dị vực tà pháp. minh giới quỷ phù...Tới mấy trăm năm trước, có kỳ nhân phục hưng Quỷ Đạo, còn tiếp thu bí pháp...

Hợp
Hoan
Phái

Ma Giáo Kim Linh Phu Nhân thông tuệ tuyệt đỉnh, đạo hạnh tinh thâm, càng có nhiều lĩnh ngộ với kinh điển Thiên thư của Ma Giáo, tám trăm năm trước ở Ma Giáo tự mình sáng lập ra...

Phần
Hương
Cốc

Trấn thủ ở Nam Cương, Phần Hương là cứ điểm quan trọng của vùng Trung thổ, một trong Tam đại môn phái Chính đạo. Từ trước đến nay Phần Hương canh giữ thượng cổ huyền hỏa, không tranh quyền thế, hành tung bí ẩn khiêm nhường. Để phục hưng lại môn phái họ quyết tâm thực thi pháp trận Bát Hung Huyền Hỏa...
THANH VÂN
Thiên âm
Quỷ vương
Quỷ đạo
Hợp hoan
Phần hương

Liệt
Sơn

Một trong Thần Duệ ngũ đại huyết độc. Lấy Thiên hồ làm thủy tổ. là huyết mạng truyền thừa, nam nữa trong tộc đều tuần mỹ tuyệt luân. Kỹ năng sát thương đơn mục tiêu…

Cửu

Một trong Thần Duệ ngũ đại huyết độc.

Trong cuộc chiến nhân thần thời thượng cổ.Cửu Lê Vương Xi Vưu chết trận. nhân thần lúc đó phân tranh không ngừng, cuối cùng Thần Duệ...

Thiên
Hoa

Hỗ trợ đồng đội, Gây sát thương đơn mục tiêu cũng như diện rộng cao, gây hiệu ứng bất lợi trong một khu vực nhất định kèm theo phản mọi kĩ năng nhận vào kiến Thiên hoa không thể...

Hoài
Quang

Một trong Ngũ Đại huyết tộc Thần Duệ. Hoài Quang là một chi thần bí nhất trong Thần Duệ huyết tộc. Kĩ năng sát thương cao kết hợp với ẩn thân khiến Hoài Quang thành, nổi ám ảnh kinh hoàng đối với đoàn đội...

Thái
Hạo

Thái Hạo là hậu nhân của Phục Hi độc lai độc vãng,tự nhận là chính thống Thần Duệ,nhưng bản tính ngoan độc,dùng tốc độ cao làm đối thủ mất mạng nhanh chóng...

Thần
Hoàng

Thần Hoàng chính là Thượng Cổ sáng thế long tộc huyết mạch,có ưu thế tấn công tầm xa,có được hai loại hình thái Quang Ám...
Liệt sơn
Cửu lê
Thiên hoa
Hoài quang
Thái hạo
Thần hoàng

Khiên

Người nhỏ,giỏi không chế,có thể triệu hoán khôi lỗi tác chiến,tinh thông cạm bẫy,hãy luôn cảnh giác khi đối đầu với Khiêu Cơ...

Anh
Chiêu

Cùng thượng cổ kỳ lân dung hợp,huyễn hóa thành người hoặc kỳ lân, chỉ có giá trị HP, thể phách cường đại vô cùng uy mãnh...

Phá
Quân

Đơn thể chiến đấu vì chủ, chiến đấu thủ pháp mau lẹ, am hiểu sử dụng nhiều vũ khí, tổ hợp vũ khí...

Thanh
La

Có khống chế năng lực cùng phụ trợ năng lực, liên tục ổn định đơn độc thể phát ra năng lực. Kỹ năng tổ hợp, thao tác đơn giản, đạt được cường lực trạng thái phụ trợ...

Quy
Vân

Có được kim ô cường phát ra năng lực cùng kinh người quần thể bùng nổ, đối thời không lĩnh ngộ khiến cho có thể nghênh ngang tị đoản, đùa bỡn đối thủ trong tay...

Họa
Ảnh

Ủng hữu cường đại đích trì liệu phụ trợ năng lực hòa kinh nhân đích trớ chú năng lực, tinh thông ngũ hành chi thuật, thiện dĩ thiên địa chi khí nữu chuyển kiền khôn, quyết thắng vu thiên lí chi ngoại...
Khiên Cơ
Anh Chiêu
Phá Quân
Thanh La
Quy Vân
Họa Ảnh
PHIÊN BẢN MỚI
TÍNH NĂNG
media
VIDEO
[VIDEO WAR] NHẬT NGUYỆT VS LONG HỔ (19-09-2022)
[VIDEO PK]BOSS BẢO KHỐ
VIDEO WAR GUILD
HÌNH ẢNH